BIP

bip2

Inspektor Ochrony Danych

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Statystyka odwiedzin

535150
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Ostatni Tydzień
Ten Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Ogółem
205
2586
2791
2768
16860
504504
535150

Twoje IP: 44.197.231.211

O Bibliotece

 


Biblioteka
Publiczna Gminy Krynice nie posiada udokumentowanych źródeł dotyczących powstania placówki. Z zapisów w pierwszej księdze inwentarzowej wynika, że powstała w 1949 roku. Prawdopodobnie została utworzona na mocy „Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami” z 17 kwietnia 1946 roku. Pierwotna nazwa biblioteki brzmiała - Gminna Biblioteka Publiczna w Krynicach. Pierwszy księgozbiór liczył 500 książek, które nowo powstała biblioteka otrzymała jako przydział od Ministerstwa Oświaty. W większości były to wartościowe publikacje należące do klasyki literatury polskiej i obcej, lektury szkolne, książki popularnonaukowe i dla dzieci.

Pierwszą kierowniczką, Gminnej Biblioteki Publicznej w Krynicach, była Kazimiera Kusz - nauczycielka języka polskiego. Po niej obowiązki przejęła Józefa Ilnicka (obecnie Kozłowska). Następnie pracę bibliotekarza podjął Feliks Stecko. W 1956 roku kierownikiem został Henryk Jędruszczak, który przepracował w bibliotece 35 lat. W tym okresie wielokrotnie zmieniała ona lokalizacje, w poszukiwaniu dogodnych warunków do prowadzenia swojej działalności. Biblioteka posiadała liczne punkty, przynoszące dobre wyniki czytelnicze. Aktywizowała swą działalność, uczestniczyła w konkursach organizowanych przez bibliotekę powiatową oraz wojewódzką. Prowadziła zajęcia kulturalno-oświatowe dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Liczba czytelników i książek systematycznie wzrastała.

W 1985 roku w bibliotece zatrudniono Halinę Zielińską, która w 1991 roku, z chwilą odejścia z pracy Henryka Jędruszczaka, przejęła obowiązki kierownika. Zakupy książek realizowane były centralnie z rozdzielnika Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Zamościu. Dekada lat 80-tych nie była najlepszym czasem dla bibliotek publicznych. Postępująca inflacja i w końcu urynkowienie cen książek sprawiły, że ograniczenia finansowe stały się najpoważniejszą barierą w działalności. Jednak krynicka biblioteka właśnie w tym okresie odnotowała wzmożony zakup książek.


W 1990 roku biblioteka została przeniesiona do budynku Urzędu Gminy. W sprawozdaniu statystycznym za 1991 rok dane liczbowe przedstawiały się następująco: czytelników 512, wypożyczenia książek na zewnątrz 9 370 woluminów, przybyło w ciągu roku 400 książek, stan księgozbioru na koniec roku 16 404 pozycje. Lata dziewięćdziesiąte to okres intensywnego rozwoju placówki i czytelnictwa. Oprócz działalności podstawowej, jaką było gromadzenie, opracowanie i udostępnianie książek, prowadziła także szerszą działalność. Organizowała liczne konkursy czytelnicze, literackie i plastyczne.


W 1996 roku z biblioteki odchodzi Halina Zielińska, jej obowiązki obejmuje Marzena Gardiasz. Od 1999 roku biblioteka samodzielnie decyduje o polityce gromadzenia zbiorów i zakupy księgozbioru realizuje zgodnie z oczekiwania i potrzebami czytelniczymi. Przeprowadzona została gruntowna selekcja księgozbioru, która miała na celu usunięcie książek zniszczonych, zdezaktualizowanych oraz niewzbudzających zainteresowań czytelników. W preliminarzu działalności kulturalno - edukacyjnej znalazły się konkursy gminne: „Wielkanocna pisanka”, „Ulubieni autorzy”, "Przegląd Szopek i Stroików Świątecznych". Placówka aktywnie włączyła się w konkursy o zasięgu powiatowym i wojewódzkim: „Ocalić od zapomnienia”, „Ziemia dla ludzi, ludzie dla ziemi”, „Pamięć przeszłości”, a także współorganizowała imprezy środowiskowe: „Słowem malowane” i „Promujemy swoje miejscowości”.

W 2004 roku biblioteka otrzymała 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem w ramach programu Ikonk@. Celem programu było uruchomienie punktów powszechnego dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych. Z czytelni internetowej korzystają przede wszystkim dzieci i młodzież, z czasem liczniejszą grupę użytkowników zaczęli stanowić dorośli. Biblioteka stała się miejscem kojarzonym z wiedzą, informacją i postępem.

W marcu 2007 roku biblioteka została przeniesiona do nowego lokalu w budynku remizo-świetlicy w Krynicach. Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Krynice zakupiono nowe meble biblioteczne. Nowa lokalizacja zdecydowanie poprawiła warunki pracy, co pozytywnie wpłynęło na rozwój czytelnictwa w gminie. Biblioteka zajęła I miejsce w Powiecie Tomaszowskim w 2007 roku w konkursie „Najaktywniejsza Biblioteka Powiatu Tomaszowskiego”.

W 2009 roku biblioteka przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek jako placówka partnerska. Głównym celem programu była pomoc bibliotekom na obszarach wiejskich w przeobrażenie w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne. Istotną częścią programu było również wzmacnianie kompetencji i prestiżu zawodowego pracowników poprzez szereg szkoleń. Kolejne lata działalności zaowocowały sukcesami w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działalność edukacyjną, skierowaną do młodzieży gimnazjalnej. W 2011 roku biblioteka realizowała dwa projekty: „Co mówią stare fotografie?” ze środków finansowych Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Równać Szanse 2010” oraz „Z biblioteką na luzie - filmogranie” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek - Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka”. W 2012 roku placówka po raz drugi otrzymała środki finansowe na realizację projektu „Perły krajobrazu” w ramach Programu „Równać Szanse 2011”. Ponadto uczestniczyła, jako biblioteka partnerska, w realizacji projektu „To co mamy realnie przedstawimy wirtualnie” w ramach Programu „Równać Szanse 2011 – Działajmy Razem” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Gminną i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Rzeczniowie. W 2014 roku biblioteka realizuje kolejny projekt w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse 2013” pod nazwą „Filmowa etiuda o Krynicach”. W 2015 roku biblioteka otrzymuje kolejny grant z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację projektu "Na szlaku ginących zawodów gminy Krynice".  W tym samym roku biblioteka pozyskała także środki finansowe w ramach Programu Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla Bibliotek" na realizację zadania pn. "Zakup komputerów dla Biblioteki Publicznej Gminy Krynice". Kolejny rok i kolejny grant z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na przedsięwzięcie pn. "Pamięć przeszłości - cmentarze mówią". Od 2017 roku w bibliotece istnieje możliwość skorzystania z darmowego dostępu do zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej za pomocą Systemu Academica. W 2018 roku, po raz szósty placówka otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu "Równać Szanse 2018" na realizację projektu "Jest takie miejsce, taki kraj..." Od 2004 roku biblioteka pozyskuje fundusze na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa. Od 2019 roku biblioteka bierze udział w projekcie "Mała książka - Wielki człowiek" realizowanym przez Instytut Książki. W 2022 roku Biblioteka Publiczna Gminy Krynice była benificjentem Programu Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek". Biblioteka pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 22 000,00 zł. Ponadto biblioteka aktywnie uczestniczy w różnego rodzju ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo i korzystanie z nowoczesnych technologii, takich jak: "Tydzień z Internetem", "Tydzień Bibliotek", "Tydzień Zakazanych Książek", "Noc Bibliotek", "Narodowe Czytanie".

Biblioteka Publiczna Gminy Krynice zasięgiem swojego działania obejmuje 14 % mieszkańców gminy. Biblioteka prowadzi placówkę filialną w Hucie Dzierążyńskiej. Współpracuje z innymi instytucjami kultury, szkołami oraz organizacjami społeczno-kulturalnymi działającymi na terenie gminy. Bierze udział we wspólnie organizowanych imprezach, akcjach i wydarzeniach podczas których ma okazję do promocji czytelnictwa w lokalnym środowisku.  Skutecznie pozyskuje dodatkowe środki finansowe na działalność statutową. 

Prośba książki

1. Zanim zaczniesz mnie czytać, umyj ręce.
2. Nie czytaj mnie podczas jedzenia.
3. Nie zaginaj moich rogów.
4. Nie pisz i nie rysuj na moich kartkach.
5. Obłóż mnie w papier lub folię.
6. Nie śliń palców przy przewracaniu moich kartek.
7. Nie skręcaj mnie, gdy jestem cienka.
8. Podklej mnie, gdy jestem uszkodzona.
9. Nie czytaj mnie przy słabym świetle.
10. Przerwę w czytaniu zaznacz zakładką, a mnie odstaw na półkę.
11. Nie przetrzymuj mnie długo w domu, czekają na mnie inni czytelnicy.

Cytat miesiąca

Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch tych samych spojrzeń w oczy.

Wisława Szymborska

 

 

1632216579

         mala-ksiazka-wielki-czlowiek-logo

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB

IK logo 2017

 

Academica