BIP

bip2

Inspektor Ochrony Danych

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Statystyka odwiedzin

359609
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Ostatni Tydzień
Ten Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Ogółem
4
26
487
421
1196
356662
359609

Twoje IP: 44.192.254.246

Regulamin wypożyczania Czytaka Plus

Regulamin wypożyczania Czytaka Plus użyczonego Bibliotece Publicznej Gminy Krynice w ramach projektu„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących – Edycja 2016” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

I. Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin określa warunki wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych „Czytak Plus” Czytelnikom biblioteki.

II. Warunki wypożyczania Czytaka Plus Czytelnikom Biblioteki Publicznej

§ 1.

1. Biblioteka Publiczna Gminy Krynice może wypożyczać  Czytaka Plus jedynie czytelnikowi biblioteki posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.

2. Czytelnik wypożyczający Czytaka Plus jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem.

3. Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus jest złożenie pisemnego potwierdzenia wypożyczenia Czytaka Plus przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna.

4. Wzór potwierdzenia wypożyczenia Czytaka Plus stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 2.

1. Czas wypożyczenia Czytaka Plus nie może być dłuższy niż 30 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu Czytaka Plus pod warunkiem aktywnego korzystania przez Czytelnika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnych w Bibliotece Publicznej Gminy Krynice.

2. Biblioteka Publiczna Gminy Krynice może żądać zwrotu Czytaka Plus przed terminem ustalonym w punkcie 1 § 2, jeżeli będzie duże zapotrzebowanie ze strony Czytelników.

3. Po upływie terminu, na jaki został wypożyczony Czytak Plus, w razie jego nie zwrócenia Biblioteka Publiczna Gminy Krynice ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki.

4. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka Plus.

§ 3.

1. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Plus Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia  go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.

2. W wypadku uszkodzenia Czytaka Plus, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.

3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Plus, Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.

 

III. Postanowienia końcowe

§ 1.

 

1. Biblioteka Publiczna Gminy Krynice zobowiązuje się do składania Stowarzyszeniu „Larix” raportu rocznego z użytkowania Czytaka Plus obejmującego poprzedni rok kalendarzowy.

2. Termin składania raportu ustala się na dzień 31 marca każdego roku.

3. Niedostarczenie raportu w terminie może skutkować koniecznością zwrócenia użyczonego Czytaka Plus.

4. Wzór raportu stanowi załącznik Nr 2 do Umowy użyczenia .

5. Na prośbę Stowarzyszenia Biblioteka Publiczna Gminy Krynice zobowiązuje się do udzielenia informacji telefonicznej o stanie Czytaka Plus oraz o jego użytkowaniu.

 

§ 2.

Biblioteka Publiczna Gminy Krynice nie może odstąpić Czytaka Plus innej osobie / instytucji.

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Wypożyczania Czytaka Plus

Prośba książki

1. Zanim zaczniesz mnie czytać, umyj ręce.
2. Nie czytaj mnie podczas jedzenia.
3. Nie zaginaj moich rogów.
4. Nie pisz i nie rysuj na moich kartkach.
5. Obłóż mnie w papier lub folię.
6. Nie śliń palców przy przewracaniu moich kartek.
7. Nie skręcaj mnie, gdy jestem cienka.
8. Podklej mnie, gdy jestem uszkodzona.
9. Nie czytaj mnie przy słabym świetle.
10. Przerwę w czytaniu zaznacz zakładką, a mnie odstaw na półkę.
11. Nie przetrzymuj mnie długo w domu, czekają na mnie inni czytelnicy.

Cytat miesiąca

"Naród, który traci pamięć,traci sumienie"

/Zbigniew Herbert/

 

Narodowy Program

         mala-ksiazka-wielki-czlowiek-logo

 

 

Academica